Giáo dục

Khát vọng của chúng tôi là mở ra cơ hội và môi trường học tập tốt nhất cho tất cả mọi người.

6 HỆ THỐNG TRƯỜNG

Là lĩnh vực mang tính cốt lõi và đóng vai trò quan trọng nhất trong quá trình hình thành và phát triển của Hệ thống, giáo dục luôn được RT Holdings xem là hoạt động trọng tâm với các chương trình giáo dục và đào tạo đa dạng dành cho mọi lứa tuổi: giáo dục Phổ thông, các chương trình đào tạo sau Phổ thông và các chương trình đào tạo ngắn hạn.

Với tinh thần quốc tế hóa giáo dục, RT Holdings tập trung vào việc cung cấp các chương trình giáo dục trong nước uy tín theo tiêu chuẩn quốc tế và các chương trình du học liên kết tại các quốc gia có nền giáo dục tiên tiến thông qua việc mở rộng các hoạt động đầu tư tại thị trường quốc tế.

Bên cạnh đó, RT Holdings cũng đang tập trung vào việc triển khai các chương trình đào tạo trực tuyến và xuất bản các nội dung số có giá trị thực tiễn cao và cung cấp nhiều kiến thức hữu ích cho người học.

zalo-oa
right arrow time clock pin e