https://rtholdings.edu.vn/wp-content/uploads/2023/12/map-rt-holdings.jpg
https://rtholdings.edu.vn/wp-content/uploads/2022/08/vision.svg

Tầm nhìn

Trở thành hệ sinh thái Giáo dục lớn mạnh và đa dạng về dịch vụ; mở rộng lĩnh vực hoạt động, tạo dựng văn hóa trao quyền cho các công ty thành viên để chủ động hơn trong mọi quyết định. Trong đó, các công ty con hoạt động độc lập và bổ trợ cho nhau, cung cấp các loại hình dịch vụ có chất lượng hàng đầu không chỉ cho thị trường trong nước mà còn mở rộng ra các thị trường quốc tế.

https://rtholdings.edu.vn/wp-content/uploads/2022/08/mission.svg

Sứ mệnh

Đem đến những cơ hội học tập chất lượng cao ngang tầm thế giới ngay tại Việt Nam, giúp cho học sinh và sinh viên Việt Nam chạm tới tinh hoa của những nền giáo dục toàn cầu một cách dễ dàng và nhanh chóng, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động đầu tư, thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục; mang đến cho khách hàng những giá trị tốt nhất bằng cách nắm công nghệ lõi (core) trong tay và linh hoạt chuyển đổi không ngừng để bắt kịp xu thế phát triển của thời đại, từ đó đóng góp vào sự thành công trong kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, cũng như góp phần nâng tầm vị thế của Việt Nam trên hành trình hội nhập quốc tế.

Giá trị cốt lõi

RT Holdings được kiến tạo và phát triển với 4 giá trị cốt lõi: Đổi mới - Trải nghiệm - Tận tâm - Kế thừa.
https://rtholdings.edu.vn/wp-content/uploads/2022/08/core-value-1.jpg
Đổi mới
Đổi mới liên tục và áp dụng các phương pháp đào tạo, quản trị tiên tiến, bên cạnh việc tập trung vào các giải pháp công nghệ mới nhằm giúp nâng cao chất lượng đào tạo, cách thức quản lý, phương thức hoạt động và chất lượng dịch vụ, thỏa mãn tối đa nhu cầu khách hàng.
https://rtholdings.edu.vn/wp-content/uploads/2022/08/core-value-2.jpg
Trải nghiệm
Với mong muốn nâng cao chất lượng dịch vụ và kết quả học tập, khách hàng nội bộ và bên ngoài sẽ được trải nghiệm các hoạt động thực tế một cách đa dạng mỗi ngày, từ đó giúp tạo ra môi trường cạnh tranh để các nhân viên, giáo viên và học sinh, học viên có được những cơ hội thử thách bản thân, tạo sự gắn kết, nỗ lực cùng nhau hoàn thiện và phát triển.
https://rtholdings.edu.vn/wp-content/uploads/2022/08/core-value-3.jpg
Tận tâm
Với phương châm “Giáo dục vì cộng đồng”, tất cả mọi hoạt động và dịch vụ của chúng tôi đều hướng đến cộng đồng người học. Bằng sự tận tâm giúp đỡ học sinh, sinh viên và chia sẻ với phụ huynh, các Thầy Cô cùng đội ngũ quản lý, nhân viên phục vụ gián tiếp từ các phòng ban luôn sẵn sàng dành thời gian và tâm trí để giúp người học đạt được thành công.
https://rtholdings.edu.vn/wp-content/uploads/2022/08/core-value-4.jpg
Kế thừa
Nhằm thực hiện sứ mạng và tầm nhìn là xây dựng RT Holdings trở thành một hệ sinh thái Giáo dục phát triển bền vững, tính kế thừa luôn được chú trọng trong mọi chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện; trong đó, các em học sinh chính là những người sẽ tiếp bước hành trình xây dựng một nền giáo dục tiên tiến đậm nét dân tộc, hình thành nên một xã hội văn minh và thịnh vượng.

THAM QUAN RT HOLDINGS

zalo-oa
right arrow time clock pin e