https://rtholdings.edu.vn/wp-content/uploads/2022/09/banner-about.jpg
https://rtholdings.edu.vn/wp-content/uploads/2022/08/vision.svg

Tầm nhìn

Trở thành hệ sinh thái lớn mạnh và đa dạng về dịch vụ; mở rộng lĩnh vực hoạt động, tạo dựng văn hóa trao quyền cho các công ty thành viên để chủ động hơn trong mọi quyết định. Trong đó, các công ty con hoạt động độc lập và bổ trợ toàn diện cho nhau, cung cấp các loại hình dịch vụ có chất lượng bậc nhất không chỉ cho thị trường trong nước mà còn mở rộng ra các thị trường quốc tế.

https://rtholdings.edu.vn/wp-content/uploads/2022/08/mission.svg

Sứ mệnh

Mở ra những cơ hội học tập chất lượng thế giới ngay tại Việt Nam, đưa học sinh và sinh viên Việt Nam chạm tới tinh hoa của những nền giáo dục toàn cầu một cách dễ dàng và nhanh chóng, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động đầu tư, thương mại và dịch vụ về giáo dục trên toàn cầu; mang đến cho khách hàng những giá trị tốt nhất bằng cách nắm công nghệ trong tay và linh hoạt chuyển đổi không ngừng để bắt kịp xu thế phát triển của thời đại, từ đó đóng góp vào sự thành công trong kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của nước nhà, cũng như góp phần nâng tầm vị thế của Việt Nam trên hành trình hội nhập quốc tế.

Giá trị cốt lõi

RT Holdings được kiến tạo và phát triển với 4 giá trị cốt lõi: Đổi mới - Trải nghiệm - Tận tâm - Kế thừa.
https://rtholdings.edu.vn/wp-content/uploads/2022/08/core-value-1.jpg
Đổi mới
Chúng tôi liên tục áp dụng các phương pháp đổi mới, đồng thời tập trung vào các giải pháp công nghệ mới nhất giúp tăng cường chất lượng đào tạo cũng như tối ưu mọi khía cạnh trong các hoạt động và dịch vụ mà mình cung cấp.
https://rtholdings.edu.vn/wp-content/uploads/2022/08/core-value-2.jpg
Trải nghiệm
Tại RT Holdings, chúng tôi hướng tới sự đa dạng hóa các trải nghiệm, bởi lẽ chúng tôi hiểu rằng mọi trải nghiệm đều có giá trị riêng biệt và đáng quý. Chúng tôi mong muốn nâng cao trải nghiệm của khách hàng mỗi ngày, đồng thời tạo ra môi trường phù hợp để các nhân viên có được những trải nghiệm tích cực nhất từ sức mạnh của sự đoàn kết, nỗ lực cùng nhau hoàn thiện và phát triển.
https://rtholdings.edu.vn/wp-content/uploads/2022/08/core-value-3.jpg
Tận tâm
Cách thức vận hành trong tất cả các dịch vụ của chúng tôi xoay quanh sự tận tâm: Tận tâm giúp đỡ học sinh, sinh viên và gia đình - những người luôn có mục tiêu lớn trong học tập, sẵn sàng dành thời gian và nỗ lực để đạt được thành công; Tận tâm mang đến những lựa chọn đáng giá nhất cho mọi khách hàng đến với Hệ thống.
https://rtholdings.edu.vn/wp-content/uploads/2022/08/core-value-4.jpg
Kế thừa
Thế hệ kế cận không chỉ là các nhân viên của RT Holdings mà còn là các em học sinh, sinh viên mà chúng tôi đang đào tạo. Trong tương lai, chúng tôi tin rằng các em học sinh cũng chính là những người tiếp bước, đồng hành cùng chúng tôi, không chỉ trong hành trình xây dựng nền giáo dục văn minh hiện đại, mà còn trong công cuộc vun đắp một xã hội phát triển, phồn vinh và cường thịnh.

THAM QUAN RT HOLDINGS

zalo-oa
right arrow time clock pin e