Về PennSchool

Trường Quốc tế Mỹ Pennsylvania (PennSchool) hiện đang triển khai giảng dạy Chương trình Quốc tế toàn phần Mỹ và Chương trình Song ngữ tích hợp Mỹ, với sự cấp phép của Sở giáo dục Greenville, Bang Pennsylvania. Học sinh tốt nghiệp chương trình và đạt đủ điều kiện sẽ được nhận bằng tốt nghiệp do Sở Giáo dục Greenville, ủy quyền cho Trường Trung học Greenville cấp. PennSchool cam kết cung cấp một môi trường giáo dục chất lượng, mang đầy đủ tinh hoa của nền giáo dục Hoa Kỳ kết hợp với các giá trị truyền thống của nền giáo dục Việt Nam.

Chương trình học

Chương trình tiểu học tại Penn cung cấp chương trình học cân bằng giữa chương trình Mỹ và hoạt động ngoại khóa trong môi trường học tập năng động, nơi học sinh được khuyến khích trải nghiệm những điều mới lạ trong khi xây dựng các kỹ năng nền tảng cần thiết để thành công trong học tập.

Trung học Cơ sở là giai đoạn khám phá và trưởng thành của học sinh khi các em được khuyến khích chấp nhận rủi ro, thử những điều mới và tìm hiểu niềm đam mê của mình trong cuộc sống. Chương trình giảng dạy của Khối Trung học Cơ sở Hoa Kỳ Pennsylvania (Lớp 6 – Lớp 8) được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu phát triển về học thuật, nghệ thuật, thể chất, sáng tạo và cảm xúc độc đáo của học sinh lớp 6, 7 và 8, được cân bằng giữa chương trình giáo dục của Mỹ và các hoạt động ngoại khóa trong một môi trường học tập năng động.

Chương trình Trung học Phổ thông tại PennSchool (Lớp 9 – 12) được cân bằng giữa chương trình giáo dục của Mỹ và các hoạt động ngoại khóa trong một môi trường học tập năng động, giúp học sinh đáp ứng được các thử thách về học tập, thể thao, xã hội, nghệ thuật và công nghệ của giáo dục bậc đại học.

Chương trình English as an Additional Language (EAL) tại Pennsylvania American International School (PennSchool) dành cho học sinh chưa thành thạo hoặc chưa đáp ứng được yêu cầu về ngôn ngữ tiếng Anh để tham gia vào các lớp học Chương trình Song ngữ hoặc Chương trình Quốc tế toàn phần.

Chương trình EAL được thiết kế nhằm hỗ trợ để học sinh từng bước cải thiện trình độ Tiếng Anh để các em có thể tham gia vào Chương trình đào tạo tại PennSchool tương ứng theo từng cấp học. Giờ học được thiết kế để hỗ trợ với nội dung phù hợp dành riêng cho các em học sinh tham gia các lớp học này.

Đơn vị khác

Xem thêm

Hệ thống Trường Sydney

Xem chi tiết+
zalo-oa
right arrow time clock pin e