Về WASS

Với các chương trình học thuật quốc tế đa dạng cùng môi trường học tập an toàn và tích cực, Hệ thống trường Quốc tế Tây Úc (WASS) mong muốn hướng học sinh của mình trở thành những công dân toàn cầu năng động, nhạy bén. Các em sẽ được học cách nhìn nhận những giá trị và bản sắc văn hóa Việt Nam với một tư duy quốc tế, nhằm tạo nền tảng vững chắc cho việc du học hay phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

Chương trình học

Chương trình mầm non của WASS được kết hợp giữa chương trình của Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam và khung chương trình giảng dạy của Bang Tây Úc, trong đó đảm bảo cân bằng giữa giờ học và giờ chơi căn cứ vào độ tuổi từng cấp lớp và tâm sinh lý lứa tuổi.

Được cấp phép giảng dạy bởi Hội đồng Học thuật Bang Tây Úc (SCSA), Hệ thống trường Tây Úc triển khai chương trình Bang Tây Úc từ Dự bị Tiểu học đến hết Lớp 10. Chương trình được thiết kế để giúp các em trở thành những cá nhân tự tin, sáng tạo và trở thành những công dân toàn cầu năng động và có hiểu biết. Đồng thời, đặt ra mục tiêu và kỳ vọng nhất định cho học sinh các cấp qua từng giai đoạn của quá trình học, bất kể các em đang sống ở đâu và theo học ở trường nào.

Hội đồng Học thuật Bang Tây Úc – SCSA đặt ra tiêu chuẩn tối thiểu cho học sinh Lớp 12 về kỹ năng đọc viết và khả năng tính toán dựa trên Khung các kỹ năng cốt lõi của Úc – Cấp độ 3. Đây là một tiêu chuẩn thiết thực mà một cá nhân cần để sinh hoạt, học tập, làm việc hiệu quả trong nền kinh tế tri thức hiện nay. Tiêu chuẩn này còn giúp các em phát triển các kỹ năng quan trọng, chẳng hạn như: tư duy phản biện và sáng tạo, các khả năng cá nhân và xã hội cùng sự hiểu biết về đa văn hóa.

Những kỹ năng thiết thực này rất quan trọng trong việc định hướng học sinh về một thế giới ngày càng kết nối với nhau, bắt đầu với việc học đại học, các chương trình đào tạo và làm việc.

Chương trình Tú tài Quốc tế (IBDP) là chương trình giảng dạy được công nhận trên toàn cầu, dành cho các học sinh trung học trong độ tuổi từ 16 đến 19 nhằm mục đích đào tạo học sinh có tư duy quốc tế một cách cởi mở và toàn diện.

Chương trình Tiếng Anh Học thuật tại WASS dành cho học sinh chưa thành thạo hoặc chưa đáp ứng được yêu cầu Tiếng Anh để tham gia vào các lớp học Chương trình Song ngữ hoặc Chương trình Quốc tế toàn phần.

Dựa trên chương trình Tiếng Anh như Ngôn ngữ bổ sung – English as Additional Language or Dialect (EAL/D), Chương trình Tiếng Anh học thuật EAP được thiết kế nhằm hỗ trợ để học sinh từng bước cải thiện trình độ Tiếng Anh để các em có thể tham gia vào Chương trình đào tạo tại WASS. Giờ học được thiết kế sao cho cung cấp được những sự hỗ trợ phù hợp dành riêng cho các em học sinh các lớp EAP.

Chương trình có tính thử thách cao và đòi hỏi sự tập trung lẫn rất nhiều nỗ lực của học sinh để có thể hoàn thành và phát triển các kỹ năng ngôn ngữ cần thiết cho bậc học đại học và cao đẳng.

Đơn vị khác

Xem thêm

Hệ thống Trường PennSchool

Xem chi tiết+
zalo-oa
right arrow time clock pin e