Về IABM

Viện Kế toán và Quản trị Doanh nghiệp (IABM) có tầm nhìn trở thành đơn vị đào tạo chuyên môn kế toán, tài chính và quản trị doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam cùng sứ mệnh đóng góp vào tiến trình phát triển kinh tế, xã hội và công nghệ của Việt Nam và thế giới trong kỷ nguyên 4.0 thông qua việc đào tạo và truyền cảm hứng cho các học viên và các nhà lãnh đạo tài năng bằng chương trình và phương pháp đào tạo tiên tiến, linh hoạt, sáng tạo và đổi mới không ngừng để phù hợp với đòi hỏi thực tế của thị trường và tốc độ phát triển kinh tế – công nghệ toàn cầu.

Chương trình đào tạo

Các chương trình đào tạo Giám đốc chuyên nghiệp của IABM được thiết kế nhằm giúp các nhà lãnh đạo và quản lý hoàn thiện những kỹ năng và kiến thức tối quan trọng trong quản lý doanh nghiệp thời đại 4.0, bao gồm: Giám đốc điều hành, Giám đốc Tài chính, Giám đốc Marketing, Giám đốc Kinh doanh, Giám đốc Nhân sự.

Các chương trình đào tạo Chuyên gia Tài chính – Kế toán của IABM bao gồm: Kế toán Tài chính căn bản, Kế toán Tài chính nâng cao, Lập Báo cáo Tài chính và Quyết toán cuối năm, Thuế và Khai báo thuế, Kế toán và Tài chính dành cho Nhà lãnh đạo, Quản trị Kế toán trên Excel, Phân tích và Kiểm soát Tài chính, Kế toán Tổng hợp thực tế, Kế toán Doanh nghiệp và Khai báo thuế.

Các khóa đào tạo Chuyên đề ngắn hạn tại IABM cung cấp cho học viên những lựa chọn đa dạng về nhiều chủ đề hữu ích với người đi làm, sinh viên mới tốt nghiệp, các nhà quản lý mong muốn phát triển và hoàn thiện các bộ kiến thức và kỹ năng thiết yếu.

Đơn vị khác

Xem thêm

William Penn International School System

Xem chi tiết+
zalo-oa
right arrow time clock pin e