27/09 2018

WASS triển khai sử dụng Nhật ký online (Engage Portal) để tương tác với phụ huynh

Bắt đầu từ năm học 2018 – 2019, Hệ thống trường Quốc tế Tây Úc triển khai sử dụng Nhật ký online (Engage Portal) như một kênh thông tin liên lạc giữa nhà trường và phụ huynh. Nhật ký online sẽ giúp ba mẹ cập nhật thông tin học tập và sinh hoạt của các con một cách nhanh chóng và thường xuyên.

Các chức năng chính của nhật ký online bao gồm:

  • Thông tin cá nhân học sinh
  • Cập nhật lịch hoạt động và sự kiện của trường
  • Cập nhật báo cáo học tập và rèn luyện hàng tuần
  • Cập nhật báo cáo học tập và rèn luyện theo kỳ
  • Thời khóa biểu và tóm tắt nội dung học tập của giáo viên
  • Cập nhật lịch học câu lạc bộ
  • Điểm danh học sinh
  • Cập nhật học phí
  • Website của thư viện và tài liệu trực tuyến.

(1) Thông tin cá nhân học sinh

Thông tin cá nhân của học sinh sẽ bao gồm những thông tin cần thiết liên quan đến việc liên lạc với phụ huynh học sinh. Trong đó, những lưu ý đặc biệt trong chế độ ăn, sinh hoạt, dịch vụ đưa trước cũng được cập nhật trong phần này.

(2) Cập nhật lịch hoạt động và sự kiện của trường.

Tất cả các hoạt động trong tháng của trường cũng như các sự kiện quan trọng trong cả năm học sẽ được cập nhật trên tài khoản của phụ huynh, đồng bộ với thông báo đã được gửi đến phụ huynh trong Sổ tay phụ huynh và học sinh đầu năm (Handbook for Parents & Students).

(3) Cập nhật các báo cáo học tập và rèn luyện hàng tuần

Trong năm học này, quá trình học tập và rèn luyện của học sinh sẽ được gửi về cho phụ huynh hằng tuần, bao gồm các nhận xét và đánh giá của các thầy cô bộ môn cũng như giáo viên chủ nhiệm về tất cả các mặt, từ học tập đến chương trình đọc sách, từ các hoạt động vui chơi đến sự phát triển kỹ năng sống của học sinh.

(4) Cập nhật các báo cáo học tập và rèn luyện theo kỳ

Trong một năm học, phụ huynh sẽ nhận được 4 báo cáo học tập và rèn luyện định kỳ, bao gồm kết quả học tập và các nhận xét cụ thể từ các thầy cô giảng dạy. Báo cáo sẽ được gửi về phụ huynh vào (a) giữa học kỳ 1, (b) cuối học kỳ 1, (c) giữa học kỳ 2, và (d) cuối học kỳ 2.

(5) Thời khóa biểu và tóm tắt bài học theo tuần

Thông qua nhật ký online, phụ huynh sẽ có thể theo sát việc học trên trường của các bạn học sinh cũng như hỗ trợ việc học tập tại nhà thông qua các tóm tắt nội dung bài học hằng tuần. Các thầy cô sẽ tải lên Nhật ký online nội dung cần lưu ý, ghi nhớ, nhắc nhở để giúp các bạn học sinh và phụ huynh nắm được tiến độ học tập cũng như nội dung trọng tâm của tuần.

(6) Cập nhật lịch học Câu lạc bộ

Ngoài lịch học chính khóa tại trường, phụ huynh cũng có thể theo dõi và lựa chọn Câu lạc bộ cho con tham gia tại trường sau giờ học.

(7) Điểm danh học sinh

Phần Điểm danh học sinh sẽ giúp nhà trường và phụ huynh cùng nhau theo dõi sự chuyên cần của học sinh.

(8) Cập nhật học phí

Phần này sẽ giúp phụ huynh học sinh theo dõi mức đóng phí theo kỳ của học sinh.

(9) Website của thư viện và tài liệu trực tuyến.

Nhà trường đã triển khai thư viện online và kho tài liệu trực tuyến nhằm hỗ trợ cho việc học tập và nghiên cứu của các em học sinh, đặc biệt ở khối Trung học. Bên cạnh đó, phụ huynh và học sinh có thể chủ động mượn sách tại nhà thông qua phần mềm quản lý thư viện Follet.

Trần Quốc Bảo – Điều phối viên TOK

zalo-oa
right arrow time clock pin e