Đầu tư quốc tế

Chúng tôi hướng đến mục tiêu trở thành nhà đầu tư quốc tế có danh mục đầu tư trải rộng khắp toàn cầu.

Với lợi thế sẵn có cùng mục tiêu đa dạng lĩnh vực hoạt động, Đầu tư quốc tế là lĩnh vực hứa hẹn mang lại nhiều cơ hội mới cho RT Holdings. Chúng tôi tập trung vào các dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, cao ốc văn phòng cho thuê, quản lý tòa nhà và các dịch vụ bất động sản; đối tác chiến lược cung cấp thông tin thị trường, dịch vụ tiếp thị và cung cấp các cơ hội liên kết đến những thị trường năng động ở khắp nơi trên thế giới.

zalo-oa
right arrow time clock pin e