05/08 2023

WASS khởi động năm học 2023 – 2024 với hoạt động tập huấn chuyên môn cùng Hội đồng Học thuật Bang Tây Úc SCSA

Nhằm tích cực chuẩn bị cho năm học mới 2023 – 2024, toàn bộ đội ngũ giáo viên tại Hệ thống Trường Tây Úc đang cùng nhau tham gia vào Tuần lễ Tập huấn Phát triển chuyên môn – Professional Development (PD) Training Week.

Mở đầu Tuần lễ, các giáo viên WASS đã được tham gia tập huấn trực tuyến cùng Hội đồng Học thuật Bang Tây Úc (SCSA). Các vị cố vấn học thuật và quản lý giáo dục cấp cao của SCSA đã mang đến những thông tin mới nhất về lộ trình học tập, những phương pháp giảng dạy hiện đại cũng như cách thức triển khai và đánh giá kết quả học tập của học sinh, nhằm đảm bảo chất lượng đồng nhất đã đề ra giữa các trường giảng dạy chương trình Bang Tây Úc trên toàn thế giới.

Là trường hải ngoại của Úc được kiểm định và công nhận tại Việt Nam, WASS tổ chức định kỳ Tuần lễ Tập huấn Phát triển chuyên môn như một hoạt động trọng tâm trong năm học nhằm đảm bảo các chương trình học thuật tại WASS được triển khai theo đúng lộ trình và yêu cầu từ Bang Tây Úc.

Hội đồng Học thuật Bang Tây Úc cũng sẽ trực tiếp kiểm tra và đánh giá chương trình cũng như chất lượng đội ngũ giáo viên tại WASS định kỳ hàng năm. Theo dự kiến, đoàn thanh tra của SCSA sẽ thực hiện kiểm định tại Hệ thống Trường Tây Úc vào tháng 12 năm nay.

Tập huấn cùng những chuyên gia giáo dục hàng đầu của SCSA là cơ hội để tập thể giáo viên tại WASS nâng cao kỹ năng, cập nhật phương pháp giảng dạy mới, đồng thời kế thừa những tinh hoa và định hướng chiến lược từ nền giáo dục Úc, khẳng định vị thế của một trường hải ngoại của Úc tại Việt Nam.

Kết thúc tuần tập huấn đầu tiên trong tâm thế hào hứng, tự tin và sẵn sàng học hỏi, các thầy cô tại Tây Úc sẽ tiếp tục tham gia những hoạt động tiếp theo để có thể mang đến những trải nghiệm học tập tốt nhất cho học sinh trong năm học mới.

zalo-oa
right arrow time clock pin e