Nhấp hoặc kéo tệp vào khu vực này để tải lên. Bạn có thể tải lên tối đa 4 tệp.
Hỗ trợ định dạng .doc, .docx, pdf có kích thước dưới 5MB
zalo-oa
right arrow time clock pin e