Vị trí

Chuyên viên R&D chương trình Tiểu học

1. Mô tả công việc

– Cùng giáo viên xây dựng tài liệu giảng dạy cho cấp tiểu học
– Dự giờ lớp học, đảm bảo giáo viên thực hiện bài dạy theo giáo án
– Chỉnh sửa tài liệu giảng dạy nhằm phù hợp với học sinh qua từng năm học
– Hỗ trợ Hiệu phó đảm bảo chất lượng bài thi, hoạt động chấm thi
– Tập huấn cho giáo viên các phương pháp giảng dạy tiên tiến
– Hỗ trợ công tác báo cáo/hồ sơ MoET
– Hỗ trợ công tác giảng dạy khi được yêu cầu

2. Yêu cầu công việc

– Ít nhất 3 năm kinh nghiệm giảng dạy cấp tiểu học
– Hiểu biết về các phương pháp giảng dạy tiên tiến
– Ứng dụng tốt các phần mềm hỗ trợ học tập/CNTT vào hoạt động giảng dạy
– Thích nghiên cứu, tìm tòi các phương pháp giảng dạy mới

Địa điểm:
TP. HCM
Số năm kinh nghiệm:
3 năm
Mức lương:
Thương lượng
zalo-oa
right arrow time clock pin e