23/11 2018

Chuyên đề văn hóa doanh nghiệp – Chủ đề “nóng” trong chương trình đào tạo Giám đốc nhân sự của IABM

Văn hóa được định nghĩa như những chuẩn mực, giá trị và niềm tin ở hành vi của mỗi nhân viên trong tổ chức. Điều này các nhà quản lý có thể thấy rõ ràng nó đang diễn ra từng ngày tại các doanh nghiệp. Có thể nói, văn hóa là yếu tố quan góp phần vào việc thành hay bại của một tổ chức. Chuyên đề này đã được chuyên gia và các học viên Khóa học Giám đốc nhân sự của IABM cùng đưa ra thảo luận và mổ sẻ trong buổi học ngày 13/11 vừa qua.

khoa-hoc-giam-doc-nhan-su-chuyen-de-van-hoa-doanh-nghiep

Theo chia sẻ của chuyên gia, văn hóa doanh nghiệp được gắn liền với mục tiêu kinh doanh sẽ ảnh hưởng tích cực đến hành vi của nhân viên. Dù là chủ động hay thụ động, nền văn hóa này vẫn được hình thành và ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả làm việc. Khi hướng phát triển của công ty đi cùng với văn hóa, sự liên kết này sẽ tạo nên hiệu suất cho mỗi nhân viên từ đó hướng doanh nghiệp phát triển hơn.

khoa-hoc-giam-doc-nhan-su-chuyen-de-van-hoa-doanh-nghiep

Trên thực tế, một số nhà quản trị cho rằng văn hóa công ty tự nhiên sẽ hình thành sau quá trình xây dựng công ty. Tuy nhiên, để văn hóa doanh nghiệp không thể trở thành công cụ quản lý hiệu quả nếu người quản lý không nhận thức và hành động đúng đắn.

khoa-hoc-giam-doc-nhan-su-chuyen-de-van-hoa-doanh-nghiep

khoa-hoc-giam-doc-nhan-su-chuyen-de-van-hoa-doanh-nghiep

Ở các doanh nghiệp lớn như Google, Apple, văn hóa doanh nghiệp của họ phát triển mạnh mẽ là kết quả của sự định hướng kỹ lưỡng, đầu tư dài hạn và dấu ấn của những nhà lãnh đạo.

Khép lại buổi chia sẻ chuyên đề, chuyên gia và các học viên đều đã đi đến kết luật: nếu không được xây dựng và tổ chức tốt, văn hóa doanh nghiệp tự bản thân nó sẽ trở thành chướng ngại chứ không phải là động lực cho sự thành công của công ty.

khoa-hoc-giam-doc-nhan-su-chuyen-de-van-hoa-doanh-nghiep

zalo-oa
right arrow time clock pin e